Dětské krizové centrum

Nejčastější problémy

Služby Zaměření Dětského krizového centra

Dětské krizové centrum

Ambulantní část Dětského krizového centra poskytuje tyto služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – krizová pomoc (§ 60 výše uvedeného zákona) a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 výše uvedeného zákona). Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a specializuje se na poskytování odborné pomoci zvlášť zranitelné oběti – tzn. dětem.

Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

Více v sekci Vše, co jste potřebovali vědět. ZDE

Linka důvěry Dětského krizového centra

Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy si neví rady nebo prožívá něco, s čím by se rád někomu svěřil…

Může se však stydět o tom někomu říct nebo mít obavy z reakce okolí. Někdy nemusí být snadné najít ta pravá slova
či někoho, kdo by Vás vyslechl…
Ať už to máte tak či onak, na Lince důvěry Dětského krizového centra si můžete promluvit s někým, kdo Vám bude naslouchat a pomůže Vám s hledáním možného řešení.
Jsme Vám nepřetržitě k dispozici na telefonních číslech 241 484 149 či 777 715 215, na kterých si s námi můžete popovídat (sms zprávy nepřijímáme). Spojit se s námi můžete také prostřednictvím skypu, emailu, chatu či příjít do naší ambulance.

S čím se na nás můžete obrátit?
Děti i dospělí se na nás obracejí s různými příběhy a zkušenostmi. Někdy napíší krátký dotaz, někdy zavolají a můžeme si s nimi o tom, co prožívají, popovídat. Je pro nás důležité pozorně vyslechnout to, co volající zažívá, porozumět tomu, co se v jeho situaci děje a jak se cítí.

Jak to bude vypadat, když se na LD DKC dovoláte?
V telefonu se vám ozve: „Linka důvěry Dětského krizového centra, dobrý den.“ Není nutné se představovat, naše linka je anonymní, to znamená, že nám nemusíte říkat žádné údaje, které nechcete, abychom věděli. Tato anonymita platí i pro naše pracovníky.

Co když je telefon obsazený či se hlásí jako nedostupný?
V tu chvíli mluvíme s tím, kdo se dovolal před Vámi. Určitě to proto nevzdávete a zkuste to za chvíli znovu.

Můžeme vidět Vaše telefonní číslo?
Ctíme anonymitu volajícího, proto nemůžeme vidět ani Vaše telefonní číslo ani ho nemůžeme nijak podle signálu dohledat.
Víme o Vás jen to, co nám sámi řeknete.

Je Váš hovor nahráván?
Žádné hovory se na LD DKC nikdy nenahrávají, to by bylo překročení etického a také porušení důvěrnosti.
Proto se nemusíte bát, že by byl Váš hovor nějakým způsobem monitorován.

Kolik Vás bude hovor stát?
Volání  je zpoplatněno dle aktuálního tarifu, který máte nastavený na Vašem telefonu.

Všechno, co jste potřebovali vědět

Krizová pomoc

Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra, z.ú. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se ji zvládat běžnými způsoby. Více zde

Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Více zde

Sociálně právní ochrana dětí

Magistrát hl.m. Prahy podle § 49 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že uděluje Dětskému krizovému centru, z.ú. pověření k sociálně právní ochrany dětí následujícím rozsahu. Více zde

Zdravotnická sekce

Dětské krizové centrum je registrované zdravotnické pracoviště – specializace klinická psychologie.
Registraci vydal Magistrát hl.m.Prahy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví dne 3.3.2003, pod č. MHMP/SOC/ZD/32795/03/REG28/P4; IČP 04 811 000.
Více zde

Právní poradna

Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.). Více zde

Krizová centra

Seznam krizových center po celé České Republice. Více zde

Linky důvěry (v regionech)

Najděte si linku důvěry podle Vašeho kraje. Více zde

Přečti si naše komiksy

Přečti si naše komiksy

Komiksy ke stažení

Jak to u nás vypadá?

Kontakt - rodiče

Napište na email Linky důvěry Dětského krizového centra

Pokud využijete tento formulář, Váš e-mail bude odeslán do internetové poradny LD DKC.
E-mail je evidován a archivován dle zákona o sociálních službách.
Odpověď zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud žádáte o zaslání kontaktů na odborníky z Vašeho okolí, nezapomeňte uvést lokalitu a Váš věk.
V případě, že chcete zůstat zcela anonymní, můžete použít e-mail, ze kterého není Vaše jméno či příjmení patrné.