Dětské krizové centrum

Podpořte pomoc ohroženým dětem.

Chcete-li s námi pomáhat ohroženým dětem, využijte tyto formy finanční podpory DKC

A) konto veřejné sbírky: 999 00 999 00 /0600

Na konto můžete přispět několika způsoby:

01     bezhotovostním převodem ze svého účtu (jednorázově či pomocí trvalého příkazu)

02   v bance – vkladem hotovosti na přepážkách MONETA Money Bank či jiné banky

03    na poště - stačí vyplnit poštovní poukázku typu A

B) přispět můžete také prostřednictvím dárcovské SMS na čísle 87 777.

Nově je možné pomocí DMS zaslat 3 různé částky.

1) DMS TRAUMA 30

2) DMS TRAUMA 60

3) DMS TRAUMA 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.czCena DMS je 30,- Kč, www.darcovskasms.cz.

C) můžete se stát smluvním dárcem nebo partnerem našich projektů:

STAŇTE SE DÁRCEM
Všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám nabízíme příležitost stát se smluvním dárcem centra.
Chcete-li přispět na přímou pomoc ohroženým dětem, ozvěte se nám.
 
STAŇTE SE PARTNEREM
Dětské krizové centrum, z.ú. pořádá hned několik akcí pro veřejnost, jejichž cílem je seznámit širokou veřejnost nenásilnou formou s problematikou syndromu CAN a s existencí Dětského krizového centra (DKC),  a vzbudit  tak zájem o naši  činnost. Neméně důležitá je i snaha shromáždit prostředky na jeho provoz a další rozvoj. Projekty se pochopitelně neobejdou bez partnerů, kteří se na jejich realizaci finančně podílejí nebo pro centrum bezplatně poskytují určité významné služby. Přehled projektů naleznete zde. Pokud se chcete stát partnerem Dětského krizového centra, ozvěte se nám.

Potvrzeni o provedené platbě
O potvrzení o provedené platbě ve prospěch veřejné sbírky DKC si můžete napsat nejlépe emailem na adresu duskova@ditekrize.cz. Do emailu uveďte: výši částky, kterou jste na konto zaslali; číslo účtu, ze kterého byl příspěvek odeslán; datum odeslání; variabilní symbol
a samozřejmě adresu, kam máme potvrzení zaslat.

Z etických důvodů nepřijímáme příspěvky a dary od klientů v aktivní péči zařízení.

Další informace o finanční podpoře DKC: PhDr. Zora Dušková,   telefon: 241 480 511, e-mail: duskova@ditekrize.cz.

 

Děkujeme všem, kteří jste pomáhali a pomáháte DKC.


Za Vaši pomoc Vám děkujeme.

 

 

 

 

 Co aktuálně potřebujeme?

Aktuálně bychom chtěli využít finanční příspěvky zaslané ve prospěch našeho sbírkového účtu a prostřednictvím DMS zpráv, případně finance darované na základě uzavření  darovací smlouvy  především na:

  1. Dofinancování  služeb v roce 2017,  nyní především dofinancování non-stop provozu Linky důvěry Dětského krizového centra a specializovaného čísla Linky důvěry DKC - Rizika kyberprostoru; např. částkou 8 000,- Kč nám pomůžete uhradit měsíční nájemné prostor pro Linku důvěry ; částkou 2 000,- Kč měsíční úhradu za telefony Linky důvěry.
  2. Novou Databázi pro vedení dokumentace o klietech;  
  3. Na preventivní aktivity - v roce 2018 plánujeme vydat další z řady brožur pro děti, rodiče a učitele, tentokrát  s tématem  "sexuální  experimentování  dětí";
  4. Linka důvěry DKC potřebuje s ohledem na posílení hodin chatu  od 1.7.2017 získat nový notebook (výdaj cca 18 000,-Kč;
  5. Ambulantní pracoviště nyní potřebujeme dovybavit novým skenerem (výdaj cca 6 000,-Kč).

Za všechny příspěvky ve prospěch Dětského krizového centra a za podporu našich služeb vám všem velmi děkujeme.

Ochrana a pomoc ohroženým dětem je věcí nás všech!

Kolik nás co stojí...

Na této stránce bychom Vás rádi seznamovali s výší výdajů, bez kterých se poskytování našich služeb neobejde.

Poskytování péče  1 ohroženému dítěti a jeho rodině vychází na našem pracovišti průměrně na 20 000,- Kč ročně. Komplexní péče zahrnuje odbornou pomoc dítěti, například krizovou intervenci, diagnostiku, psychoterapii, sociálně terapeutické činnosti, kontrolní vyšetření, dlouhodobé sledování vývoje dítěte; dále odbornou péči poskytovanou rodinnému systému,  konzultace a poradenství pro rodiče aj.

Hovor na Lince důvěry  Dětského krizového centra vychází v průměru na 650,- Kč. Na výši této částky se podílí zajištění non-stop provozu a tím i maximální dostupnosti odborné péče v kteroukoliv denní i noční hodinu, v pracovních dnech i o víkendech.

Přispěním částky ve výši 20 000,- Kč ve prospěch Dětského krizového centra tak pomůžete pokrýt výdaje na  komplexní péči o 1 ohrožené dítě a jeho rodinu.

Přispěním částky ve výši 650,- Kč pomůžete 1 ohroženému dítěti využít odbornou  pomoc prostřednictvím non-stop Linky důvěry.

Částka 30 000,-Kč pokryje měsíční výdaje na nájemné ambulantních služeb i  naší Linky důvěry.  Měsíční pronájem prostor včetně úhrad za energie (elektřina, vodné, stočné, teplá  voda,  vytápení) nás měsíčně vychází na 47 000,- Kč.

Za telefony vydáváme cca 8 000,- Kč měsíčně.

Za poskytnuté příspěvky ve prospěch Dětského krizového centra velmi děkujeme.

Pomoc a ochrana ohrožených dětí je věcí nás všech!

Další přehled pro Vás nyní připravujeme.  Prosíme o Vaši laskavou trpělivost, webové stránky postupně doplňujeme.

Sponzoři a dárci

HLAVNÍ PARTNEŘI DKC

   
  Nadace Terezy Maxové Nadační fond rodiny Orlických


PARTNEŘI A DÁRCI

AHA! rodičovství; COMPLET, spol. s.r.o.; Česká spořitelna, a.s.; Česká televize, Déčkolegium; DSA Charity; Jenoofky; Hestia; CHICHI – Josefína Bakošová; Inpublic group, s.r.o.; Kino Atlas; Kühnův dětský sborLesy České republiky, s.p.; LMC s.r.o.; Luftování; Národní parlament dětí a mládeže; Pankrác a.s.; Ratolestfest; innogy.; Seznam se bezpečně; Skříň - bazar & fashion market; Simira Art, s.r.o.; Terahry; TS Mirabel; Velvyslanectví Státu Kuvajt; Sieza, s.r.o.; Staré hrady; ŠIK; Testováno na dětechU&WE® ADVERTISING s.r.o.; Zdravý Jihomoravský kraj

   


DOTACE A GRANTY

KÚ Středočeského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města PrahyMěstská část Praha 1Městská část Praha 2Městská část Praha 3Městská část Praha 4, Městská část Praha 8Městská část Praha 10, Městská část Praha 12; město ŘíčanyHumanitární fond Středočeského kraje

NADACE A NADAČNÍ FONDY:

Nadace Agrofert, Nadace Jistota Komeční banky; Nadace Naše dítě; Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond J&T;  NROS/The Velux Foundations.

       

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Radek BALKOVSKÝ, Josefína BAKOŠOVÁ, Jan BERGLER,  Lenka BERGMANNOVÁ, Roman FENIK, Vladimír FALTÝSEK, Markéta HORÁKOVÁ,  Helena KAVANOVÁ, Helena KRATOCHVÍLOVÁ, Mariana KROFTOVÁ, Barbora KUKLÍKOVÁ,Vlasta LANGHAMEROVÁ, Pavel LONK, Šárka ŠPECIÁNOVÁ, Jiří TALKNER, Monika TULACHOVÁ,  Iva VODÁKOVÁ, Martina HYNKOVÁ-VRBOVÁ, přispěvatelé ve prospěch veřejné sbírky DKC a mnoho dalších.

 

Napište nám vzkaz

Pokud využijete tento formulář, Váš e-mail bude odeslán do internetové poradny LD DKC.
E-mail je evidován a archivován dle zákona o sociálních službách.
Odpověď zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud žádáte o zaslání kontaktů na odborníky z Vašeho okolí, nezapomeňte uvést lokalitu a Váš věk.
V případě, že chcete zůstat zcela anonymní, můžete použít e-mail, ze kterého není Vaše jméno či příjmení patrné.