Dětské krizové centrum

Kdo jsme

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992  jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných  (syndrom CAN ). U zrodu zařízení stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.  Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a  dalšími.

Při naplňování cílů našeho pracoviště, tj. v oblasti prevence, diagnostiky a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte, vycházíme z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí z 31. srpna 2000, jímž bylo DKC pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:

  •     vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje     
  •     pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  •     poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  •     pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
  •     činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
  •     zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Dětské krizové centrum, ambulantní část, poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – krizová pomoc (§ 60 výše uvedeného zákona), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 výše uvedeného zákona), telefonická krizová pomoc (§ 55 výše uvedeného zákona) . Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a specializuje se na poskytování odborné pomoci zvlášť zranitelné oběti – tzn. dětem. Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

 

Náš tým

S týmem DKC a personální strukturou vás seznámíme v nejbližších dnech.  Prosíme o Vaši laskavou trpělivost,  stránky postupně doplňujeme.

Naše služby

Ambulantní služby (krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, péče sociálně-právní ochrany dětí)

Dětské krizové centrum rozšířilo své služby o poskytování jednorázové krizové pomoci dětem a dospívajícím.
Služba je poskytována každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod v prostorách Dětského krizového centra: Více zde

Linka důvěry (služba telefonická krizová pomoc)

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Více zde

Prevence

Dětské krizové centrum působí v oblasti prevence primární, sekundární i terciární. Vedle zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice syn CAN je naším cílem zejména zajištění ochrany dítěte po té, co dítě rozkrylo okolnosti svého týrání, zneužívání či jiného ohrožení a dále zabránění, eventuálně zmírnění následků traumatizace dítěte-oběti.
Více zde

Právní poradna

Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.). Více zde

Interní předpisy poskytovaných služeb

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č 1 - více zde: Poslání služby

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č. 2 - více zde: Ochrana práv uživatele

Další interní předpisy umístíme na toto místo v následujících dnech. Prosíme o Vaši laskavou trpělivost, webové stránky postupně doplňujeme.

Projekty DKC

Preventivní komiksové příběhy

Ve spolupráci s Nadací Tezezy Maxové dětem, Nadací NROS a MHMP odborem prevence vznikají od roku 2012 preventivní komiksové příběhy, které distribuujeme po celé České republice. Komiksy jsou velmi oblíbené a díky podpoře dalších institucí jsou realizovány nové díly a dotisky. Celkem již bylo po celé ČR rozesláno přes 400 000 kusů. Více zde

Odvrácená strana dětství (2002 - 2016)

Na podzim v rámci připomenutí Světového dne prevence týrání a výročí Úmluvy o právech dítěte probíhá každoročně filmová přehlídka s názvem Odvrácená strana dětství. Přehlídku doprovází přednášky pro žáky a studenty, kterým je určena vždy dopolední část festivaludoplněná diskusemii s odbornými pracovníky Centra. Večerní projekce jsou určené široké veřejnosti. Filmy, které jsou promítány, se vždy zabývají tématem dětství, jejich ústředními hrdiny jsou děti. Více zde

Darujte sebe! (2002 - 2012)

Projekt Darujte sebe! připravuje již 10. rokem Dětské krizové centrum. Cílem projektu je oslovit co nejširší veřejnost a přiblížit problematiku týraní, zneužívání a zanedbávání dětí všech věkových skupin. Jedná o sportovně-zábavný den pro širokou veřejnost. Dětem i rodičům nabízíme vždy řadu atrakcí, disciplín a soutěží, které se snaží úspěšně dokončit. Chceme informovat, chceme apelovat na osobní účast každého z nás, chceme pomoci, a tak vás prosíme Darujte sebe! Jedná o sportovně-zábavný den Darujte sebe! pro širokou veřejnost. Více zde

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016  zde: Vyrocni zprava 2016.pdf

Výroční zpráva 2015 zde: Výroční zpráva 2015.pdf

Výroční zpráva 2014 zde: Výroční zpráva 2014.pdf

Výroční zpráva 2013 zde: Výroční zpráva 2013.pdf

Výroční zpráva 2012 zde: Výroční zpráva 2012.pdf

Výroční zpráva 2011 zde: Výroční zpráva 2011.pdf

Výroční zpráva 2010 zde: Výroční zpráva 2010.pdf

Výroční zpráva 2009 zde: Výroční zpráva 2009.pdf

Výroční zpráva 2008 zde: Výroční zpráva 2008.pdf

Výroční zpráva 2007 zde: Výroční zpráva 2007.pdf

Statistiky DKC

Statistiky pro vás v současné době připravujeme.  Prosíme o Vaši laskavou trpělivost, webové stránky postupně doplňujeme.

Volná místa

 Přijmeme do týmu pracovníka pro fundraising a prevenci


 

Dětské krizové centrum, z.ú. (dále jen "DKC"), do svého týmu hledá pracovníka pro fundraising a prevenci (tzv. preventistu).

Požadujeme:

- vzdělání VOŠ či VŠ

- praxi na podobné pozici alespoň 2 roky

- orientaci v neziskovém sektoru a základní znalost marketingu

- dobré komunikační dovednosti, zodpovědnost, kreativitu a tvořivost

- schopnost samostatné i tvůrčí týmové práce

- znalost PC a dalších operačních programů

- řidičské oprávnění B

- trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

- pracovní poměr na 0.5 až 0.7 úvazku, nástup ihned, nebo dle dohody

- odpovídající finanční ohodnocení

- prostor pro samostatnou kreativní práci

- možnost dalšího rozvoje

- zaměstnanecké výhody

- práci v dlouhodobě působící neziskové organizaci.

Náplň práce:

- vyhledávání, oslovování, komunikace a kontinuální práce s individuálními a   firemními dárci

- vytváření strategií k získávání finančních prostředků ze soukromých a nadačních zdrojů

- tvorba informačních, osvětových a preventivních materiálů

- správa webu a facebooku DKC

- příprava a realizace odborných seminářů

- preventivních, informačních a osvětových kampaní.

 

Další informace

Uvítáme zaslání životopisu a motivačního dopisu.

 

Tyto listiny můžete posílat i na adresu Dětského krizového centra, V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle (kontaktní osobou: Mgr. Veronika Andrtová).Email: andrtova@ditekrize.cz

 

Zaslané životopisy budou vyhodnoceny průběžně.

 

Při zaslání životopisu a motivačního dopisu uchazeč o zaměstnání dává souhlas s evidováním osobních údajů dle příslušného zákona o ochraně osobních údajů.

 

 

Přečti si naše komiksy

Přečti si naše komiksy

Komiksy ke stažení

Aktuality

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM vydalo brožuru Sebepoškozování není rozmar! průvodce pro děti, rodiče a učitele

Více zde

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM POSKYTUJE SVÉ SLUŽBY I V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN. Více zde

Linka důvěry DKC spouští od 1.7.2017 nové telefonní číslo Rizika kyberprostoru.

Blížící se léto a s ním spojené školní PRÁZDNINY poskytují dětem možnost zvýšené míry trávení volného času V KYBERPROSTORU, který kromě svých nesporných výhod skýtá mnohdy NETUŠENÁ NEBEZPEČÍ.
DESATERO BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU. Více zde

Dětské krizové centrum se stalo neziskovou organizací týdne na GIVTu

Od 19.6. do 25.6. 2017 můžete přispět na provoz Dětského krizového centra také prostřednictvím nákupu na internetu a GIVTu. Více zde

Brožura Vraťme dětem ukradené dětství! Průvodce pro rodiče, jejichž děti byly sexuálně zneužity

Více zde

Seminář Dětského krizového centra - Syndrom CAN: komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou - je již plně obsazen.

Více zde

Kühňata zazpívají pro ohrožené děti

Ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční v Kulturním zařízení Domovina v Holešovicích benefiční koncert malých zpěváčků z Kühnova dětského sboru na podporu činnosti Dětského krizového centra. Večer, kdy děti zazpívají, aby podpořily své vrstevníky, kteří neměli tolik štěstí, se bude konat již podruhé a tentokrát se představí ti nejmenší ze sboru.
Více zde

Dětské krizové centrum na Streamu v pořadu Fenomén

Dětské krizové centrum již 25 let chrání práva dětí. Data našeho zařízení jsou dlouhodobě zaznamenávána a pomáhají náhledu na celou složitou problematiku. Více zde

Nadační fond Albert podpořil Dětské krizové centrum - Bertík pomáhá i v našem zařízení

Dětské krizové centrum získalo finanční podporu z Nadačního fondu Albert. Tato podpora umožnila podpořit ohrožené děti a jejich rodiny. My si této podpory velmi vážíme. Děkujeme všem, kteří pomáhají ohroženým dětem a umožňují jim tak získat potřebné schopnosti a dovednosti pro jejich zdravý vývoj. Více zde

Dejte hlas Dětskému krizovému centru a jeho projektu Nesnesitelná těžkost dětství

Dětské krizové centrum stejně jako dm markt slaví 25 let své existence. Více zde

Pojďme společně pomáhat ohroženým dětem

Dětské krizové centrum je zařízením, které funguje 25 let. Za tu dobu pomáháme ohroženým dětem, které si prožily víc, než dokážou unést. Hrdinou můe být každý, aniž by měl superschopnosti. Ročně se postaráme o více než 360 ohrožených dětí. Více zde

Dětské krizové centrum vydalo za podpory Prahy 4 CD o sebepoškozování

Více zde

Slavíme 25 let naší existence

Dětské krizové centrum nabízí své služby od roku 1992. Tento rok je to krásných 25 let. Více zde

PF 2017

Více zde

Dětské krizové centrum školí odborníky

Více zde

Filmový festival Odvrácená strana dětství je opět plný zajímavých filmů

Více zde

Nadační fond pomoci Karla Janečka věnoval Dětskému krizovému centru 105 499 Kč

PRAHA, 13.10. 2016 - Dětské krizové centrum získalo z Nadačního fondu pomoci Karla Janečka finanční podporu 105 499 Kč. Celá akce probíhala formou sbírky, kam mohli přispět lidé z široké veřejnosti. Po dobu sbírky, která skončila v září, mohli lidé posílat různé finanční částky, které nakonec byly znásobeny tzv. zlatým řezem. S pomocí veřejnosti se tak vybralo krásných 275 659 Kč. Více zde

MÁME NOVOU A ÚŽASNOU PATRONKU

Novou patronkou Dětského krizového centra je Josefina Bakošová. Spolupracujeme spolu nárazově už rok, proto jsme velmi potěšeni, že nyní můžeme hrdě prohlásit, že právě Josefina Bakošová je naší oporou. Více zde

Den jako každý jiný- modelový příběh Dětského krizového centra

Často jsme oslovováni a dotazováni, zda můžeme prezentovat nějaký příběh. Příběhy klientů striktně chráníme, ale přinášíme modelový příběh, který ukazuje, co vše u nás v rámci našich služeb řešíme Více zde

Děkujeme za podporu Teribear hýbe Prahou

Více zde

Nabídka komiksů pro zařízení pracující s dětmi a mládeží

Více zde

Akreditovaný vzdělávací seminář - Syndrom CAN (syn zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) - komplexní práce s ohroženými

Více zde

Benefičním koncertem zahájila Kühňata s Dětským krizovým centrem dlouhodobou spolupráce

Kühňata vyzpívala přes 50 tisíc korun pro ohrožené děti

Kühnův dětský sbor uspořádal v pátek 20. 5. mimořádný benefiční koncert pro Dětské krizové centrum. Díky spolupráci centra s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka vynesl výtěžek ze vstupného, dobrovolné příspěvky posluchačů a benefiční prodej celkem téměř 55 tisíc korun. Celá částka bude věnována na činnost centra – pomoc ohroženým dětem. Více zde

Nadační fond pomoci Karla Janečka finančně podpořil terapeutické služby Dětského krizového centra

Praha, 18. května 2016 – Dětské krizové centrum získalo v roce 2016 jako partnera Nadační fond pomoci Karla Janečka. V této době běží náš projekt pro veřejnost, která může podpořit Dětské krizové centrum a získat a velice děkujeme za finanční podporu ve výši 76 543 korun určenou pro terapeutickou pomoc dětem a mladistvým. Více zde

Den otevřených dveří 21.dubna 2016

Dne 21.dubna 2016 proběhl v Dětském krizovém centru Den otevřených dveří. Byl určen dětem, mládeži a studentům vyšších odboných a vysokých škol. Během tohoto dne jsou otevřeny k nahlédnutí všechny místnosti v centru. V kancelářích pracovníků byly představeny jednotlivé služby. Více zde

Děti na Jatkách (78)

Kühnův dětský sbor uspořádá v květnu mimořádný benefiční koncert v multikulturním prostoru Jatka 78. Sbor spojí své síly s Dětským krizovým centrem – organizací, která pracuje s těmi nejzávažnějšími případy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Výtěžek bude věnován právě na činnost tohoto centra – pomoc ohroženým dětem. Více zde

Kontakty - DKC

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ
ŘEDITELKA DKC

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 - Michle

e-mail: reditelka@ditekrize.cz

Ambulantní služby

kontakty pro objednání:

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 - Michle

tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil:  777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz

provozní doba
pondělí  8:00 - 16:00
úterý      8:00 - 18:00
středa    8:00 - 16:00
čtvrtek    8:00 - 18:00
pátek      8:00 - 14:00


NON-STOP Linka důvěry

korespondenční adresa:

Dětské krizové centrum V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

pevná linka:  241 484 149

mobil: 777 715 215  

rizika kyberprostoru: 778 510 510

e-mail: problem@ditekrize.cz

chat: www.elinka.iporadna.cz

skype: ld_dkc